Resurser för dig med myelom och dina närstående

MYELOMSKOLAN

Myelomskolan är ett utbildningsmaterial om myelom som tagits fram av Amgen i samarbete med sjukvården och Blodcancerförbundet.
Myelomskolan är till för dig som vill veta mer om myelom- antingen för att du själv fått diagnosen myelom eller för att någon du står nära har blivit sjuk.
Här finns information om hur myelom uppkommer, vilka symtom sjukdomen ger, diagnostik och behandling men också hur myelom kan påverka livet för dig som fått diagnosen myelom och för dina närstående.

BÖCKER

LITEN MYELOMSKOLA

Boken Liten myelomskola beskriver och förklarar allt från sjukdomens bakgrund och symtom till diagnostik och behandling, men också hur myelom påverkar livet för dig som fått diagnosen myelom och för dina närstående.

MYELOMA SCHOOL

Myeloma school describes and explains from the background of the disease and symptoms to the diagnostic and treatment. Additionally how myeloma has an impact on the lives of patients and the people who care for them.

ALEX OCH VÄRLDENS MODIGASTE MORFAR

En berättelse som tagits fram för att hjälpa vuxna att förklara myelom för barn.
Inspirerad av personer med myelom som har familjer och som försökt förklara sin sjukdom för sina barn eller barnbarn.

مدرسة الميلاوم الصغيرة

الكتاب الصغير لمدرسة الميلوم يشرح ويوضح كل شئ عن المرض اسبابه واعراضه وتشخيصه وعلاجه وكذلك كيف يؤثر على حياتك وحياة المقربين منك بعد التشخيص

FILMER

Bakgrund till myelom

Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, förklarar bakgrunden till cancer i allmänhet och myelom i synnerhet.

Behandling av myelom

I den här filmen beskriver docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, det växande antalet behandlingsalternativ som står till buds vid myelom.

Så upptäcks myelom

Cecilie Hveding-Blimark, överläkare vid myelomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, berättar om hur myelom upptäcks.

Så diagnostiseras myelom

Johan Lund, överläkare på hematologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I den här filmen redogör han för hur man ställer diagnosen myelom.

Skelettpåverkan vid myelom

Katarina Nordfjäll, hematolog på Östersunds sjukhus berättar om skelettpåverkan vid myelom

Att leva med myelom

Cecilia Dahl-Hammarstedt, kontaktsjuksköterska på hematologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, talar om hur det är att leva med myelom och delar med sig av tips och råd till patienter och närstående.

Om Livet med Myelom

Olle Lindinger, berättar om hur det är att leva med sjukdomen myelom

Vikten av fysisk aktivitet vid myelom

Nina Nissander, sjukgymnast vid Karolinska Universistetsjukhuset i Huddinge berättar om vikten av fysisk aktivitet vid myelom

Stärk ditt inre välmående

Johan Bergstad Psykolog, föreläsare och författare berättar om hur du kan stärka ditt inre välmående.